Zaposleni

Razrednik
razred
Marija Mršnik 1. in 2. razred
Cecilija Pavlovič 3.  in 4. razred
Anita Nedeljkovič Andlovic 5. in 6. razred
Antonija Tomšič 7. razred
Ana Krompič 8. in 9. razred
Učitelji – nerazredniki
Neva Brce DKE
Katja Čekada KNJ, RAČ
Jožko Udovič ZGO, GEO
Florijana Žnidaršič GUM
Urška Tušar LUM, TIT
Alenka Valenčič MAT, FIZ
Matjaž Kešanski ŠPO, DRU
Mojca Žnidaršič drugi strokovni delavec
Podaljšano bivanje:
razredi učitelj
1. in 2.  r. Katja Čekada (vodja oddelka)
3., 4. in 5. r. Lina Faletič  (vodja oddelka)
Drugi strokovni delavci
Lina Faletič svetovalna služba, psihologinja
Katja Čekada knjižničarka, org. inform. dejavnosti
Pomoč otrokom s posebnimi potrebami
Zunanji sodelavci surdopedagog;
logopedinja: Srpan Teja
Zunanji sodelavci Individualna pomoč po odločbah o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami;
Tehnično osebje
Bernarda Morel kuharica
Grozda Drljić kuharica
Martin Urbančič hišnik
Klavdijo Ronzullo hišnik
Suzana Mejak čistilka
Sonja Požar čistilka
Klavdija Kovačič čistilka