Tekmovanja

Učence spodbujamo za sodelovanje na različnih tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij. Dobre uvrstitve na regijskem ali državnem nivoju prinašajo učencem točke za pridobitev štipendij, nekatera tekmovanja pa tudi točke za vpis v srednje šole (višji razredi).
Učenci se lahko vključijo v tekmovanja iz:

 • matematike,
 • računalništva,
 • slovenskega jezika,
 • angleškega jezika,
 • fizike,
 • kemije,
 • zgodovine,
 • geografije,
 • biologije,
 • logike,
 • vesele šole.
KOLEDAR TEKMOVANJ V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

TEKMOVANJE V ZNANJU

ŠOLSKO

PODROČNO

DRŽAVNO

MENTOR

Tekmovanje Kresnička  6. 2. 2018  Antonija Tomšič

Tekmovanje za Vegovo priznanje

 15. 3. 2018  /  24. 4. 2018  Alenka Valenčič

Tekmovanje za Stefanovo priznanje

 6. 2. 2018 16. 3. 2018  14. 4. 2018 Alenka Valenčič

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

 12. 12. 2017 24. 1. 2018  10. 3. 2018 Anita N. Andlovic

Tekmovanje za Preglovo priznanje

 17. 1. 2018 / 24. 3. 2018  Antonija Tomšič

Tekmovanje v znanju angleščine

 8. r.: 16. 10. 2017

9. r.  : 15. 11. 2017

 

9. r.: 18. 1. 2018

 8. r.: 20. 11. 2017

9. r.: 20. 3. 2018

 Ana Krompič

Tekmovanje v znanju geografije

 16. 1. 2018  7. 3. 2018  13. 4. 2018  Jožko Udovič

Tekmovanje v znanju zgodovine

 5. 12. 2017  1. 2. 2018  17. 3. 2018  Jožko Udovič

Tekmovanje za Proteusovo priznanje

 25. 10. 2017 /  1. 12. 2017  Antonija Tomšič

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

 13. 10. 2017 /  18. 11. 2017  Antonija Tomšič

Vesela šola

 14. 3. 2018 /  11. 4. 2018  Alenka Valenčič

Cici-Vesela šola – 1., 2.r.

 16. 4. 2018

Zlata kuhalnica

18. 10. 2017 Antonija Tomšič

Parkoslovje (5. in 6. razred)

Katja Čekada

Antonija Tomšič