Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

Vpis učencev v športne klubske dejavnosti bomo tudi letos prepustili klubom (ponudbe zunanjih sodelavcev).

Po skupnem dogovoru boste prve dni pouka dobili njihovo ponudbo za vpis, iz katere bodo razvidni vsi njihovi pogoji.

V šolskem letu 2017/2018 nudimo učencem na izbiro spodaj navedene interesne dejavnosti:

 

Interesna dejavnost Razred Mentor
Otroški in mladinski pevski zbor 1.-9. Florijana Žnidaršič
Računalništvo 5. in 6. Katja Čekada
Fit 1.-9. Katja Čekada, Mojca Žnidaršič
Knjižničarski  krožek 4.-9. Katja Čekada
Bralna značka 1.-9.

Cecilija Pavlovič, Marija Mršnik,

Anita Nedeljkovič Andlovic

Vesela šola 4.-9. Alenka Valenčič
Angleška bralna značka 4.-9. Ana Krompič
Jej lokalno, misli globalno!  1.-9. Mojca Žnidaršič
PONUDBE ZUNANJIH SODELAVCEV raz. Mentor
Nogomet 4. – 9. Valter Brezovnik
Gasilski krožek 1.-  9. Maja Klemen
Balinarski krožek 1.- 9. Franc   Morel
Čebelarski krožek 1.-5. Marta Prelec
Strelski krožek 5.-9. Jožko Čepar, Branka Fragiacomo