Prednostne naloge

Nekatere najpomembnejše prednostne naloge, ki bodo zaznamovale šolsko leto 2018/2019:

FIT4KID NETWORK: MOTIVACIJA ZA UČENJE

Gre za mednarodni projekt, v katerega so vključeni le izbrani vrtci in šole iz Slovenije. Namen in cilji projekta so zagotovitev platforme za promocijo izobraževalnih inovacij ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski in osnovnošolski vzgoji.

 

MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME

V Mrežo šol Parka Škocjanske jame smo vključeni že nekaj let. Park Škocjanske jame organizira permanentno izobraževanje učencev in njihovih mentorjev. Letos bomo sodelovali pri raziskovalnih nalogah, na različnih delavnicah z etnološkimi in naravoslovnimi vsebinami. Obeležili bomo 8. marec na temo čebelarjenja, letošnji Kongres mladih raziskovalcev pa bo pod okriljem projekta Engreen zaznamovala t. i. »zelena infrastruktura«.

 

 

ZDRAVA ŠOLA – s šolskim letom 2016/2017 je OŠ Košana postala članica Slovenske mreže zdravih šol, ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Sodelujemo tudi v programu ŠOLSKI EKOVRTOVI, ki združuje mrežo vrtcev/šol, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrtiček, ki pomeni popestritev šolske okolice in zanimiv učni poligon za otroke (spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo).

 

KULTURNA ŠOLA

Pridobili smo naziv “KULTURNA ŠOLA” za obdobje 2019-2024. S pestrim udejstvovanjem na številnih raznolikih kulturnih področjih smo dokazali nadpovprečne aktivnosti in uspehe. Naziv Kulturna šola nam pomeni potrditev odličnega dela na tem področju, obenem pa tudi zavezo, da s svojim znanjem in aktivnostmi tudi v prihodnje prispevamo h kulturnim dogodkom in tako krepimo vzgojo za kulturo naših učencev, naše lokalne skupnosti.

Operacija Prihodnost kamnoseštva je v novih tehnologijah, povezovanju in promociji poklica

 

 

OŠ Košana sodeluje kot vodilni partner v izbrani operaciji za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna – LAS med Snežnikom in Nanosom z naslovom Prihodnost kamnoseštva je v novih tehnologijah, povezovanju in promociji poklica.

V projektu bodo s partnerji Varstveno-delovnim centrom (VDC) Ilirska Bistrica, podjetji Granit Velenik in Kamnoseštvom Velenik ter Tjašo Poklar razvijali kamnoseške izdelke, promovirali deficitarni poklic kamnoseka preko šolskega krožka, v VDC-ju bodo razvijali turistični spominek skupaj s turističnimi ponudniki, vzpodbujali uporabo lokalnega kamna. Skozi projekt bodo omogočili skupaj s kamnoseškimi podjetji nakup zmogljivejših strojev za rezanje in izdelovanje masivnejših kamnitih izdelkov ter omogočili samooskrbno ter čistejšo proizvodnjo. Učencem šole bodo omogočili ogled podjetja Velenik ter sodelovanje na promocijskih dogodkih.

Najbolj pa nas je sodelovanje v projektu razveselilo, saj bomo s finančnimi sredstvi lahko nakupili vsa potrebna  orodja in pripomočke za izdelovanje kamna.

S sredstvi projekta pa tudi poskrbeli za mentorja, ki bo otrokom približal delo s kamnom.

ERASMUS KA1

Problemsko izhodišče, iz katerega smo izpeljali cilje, ki bi jih radi dosegli, izhaja iz naše šolske prakse. Med preverjanji in ocenjevanji znanj učencev zaznavamo veliko mero reproduktivnega mišljenja. Ugotovili smo, da imajo tudi najboljši učenci težave z nalogami, ki zahtevajo razmišljanje izven okvirjev. Otroci so navajeni na strukturirana navodila in zahteve ter se nanje odzivajo z bolj ali manj enoznačnimi odgovori, ne znajdejo pa se pri odprtih nalogah. V 21. stoletju sta kritično mišljenje in ustvarjalnost postala pomembna tema, saj spodbujata inovativnost in prispevata k uspehu posameznika. Zaradi nujnosti razvoja kompetenc kritičnega in ustvarjalnega mišljenja menimo, da je nujno, da se ga naučimo spodbujati pri učencih. Na podlagi izkušenj ugotavljamo, da za njegov razvoj tradicionalne oblike poučevanja ne zadostujejo, ampak ga mnogokrat celo zavirajo ali onemogočajo. Učinkovite se pri tem izkažejo inovativne oblike poučevanja. V okviru projekta bi se radi povezali z zavodi in organizacijami, ki take metode uporabljajo.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Šola bo tudi v šolskem letu 2021/2022 nadaljevala z uresničevanjem koncepta dela z nadarjenimi učenci. Izvedli bomo postopke evidentiranja in identificiranja nadarjenih učencev v 4. razredu. Za učence, identificirane kot nadarjene, bomo v skladu z njihovimi interesi, oblikovali individualizirane programe dela ter izvedli tabor za nadarjene in druge  načrtovane aktivnosti.

DRUGO

  • Projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju s Policijsko postajo Pivka – Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon …
  • Aktivnosti ob pripravi in izvedbi otroškega parlamenta ob tednu otroka.
  • Zlati sonček – športni program za učence 1., 2. in 3. razreda.
  • Krpan – športni program za učence 4.,  , 6.  razreda.
  • Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda.
  • Rastem s knjigo – spodbujanje branja in spoznavanje knjižnice
  • Varno na kolesu – spodbujanje varnega kolesarjenja in podpora pripravi na kolesarski izpit,
  • FIT najstnik – aktivnosti za zdravo prehranjevanje in gibanje mladih.

 

 

(Skupno 659 obiskov, današnjih obiskov 2)
 
 
 
Dostopnost