Oddelek podaljšanega bivanja

Oddelek podaljšanega bivanja

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga šola organizira po pouku in je namenjen učencem od 1. do 5. razreda. Prične se po 4. šolski uri (ob 11.25) in traja do 16.00.

V PB se učenci vključujejo prostovoljno in s prijavo staršev.

Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.

V PB se poleg samostojnega učenja izvajajo tudi sprostitvene dejavnosti. Ta čas je namenjen različnim igram, poslušanju glasbe, ogledu dvd-jev, branju in pogovoru.

V času PB so na šoli organizirani krožki.

Glavni cilj je organizacija kakovostnega preživljanja prostega časa, ki ni namenjen zgolj reševanju domačih nalog. PB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato naprošamo starše, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge.

 Vodja oddelka   razred št. učencev
Katja Čekada 1. in 2. r. 19 uč.
Lina Faletič 3., 4. in 5. r.  20 uč.

Zloženka za OPB