Knjižnica

Šolska knjižnica
 1.r Šolska knjižnica je urejena tako, da učenci sami brskajo po knjižnih policah in iščejo želeno gradivo.
Izposodijo si lahko knjige za bralno značko in domače branje, našli pa bodo veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Za pripravo seminarskih nalog imajo na voljo veliko poljudnoznanstvenih knjig.Knjižnica je za učence odprta:

 • ob ponedeljkih, torkih in sredah od 7.15 do 12.15
 Ureditev knjižničnega gradiva
 • prosti pristop
 • leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah:
C – cicibani od 7. do 10. leta 1., 2. in 3. razred
P – pionirji od 10. do 13. leta 4., 5. in 6. razred
M – mladina od 13. do 15. leta 7., 8. in 9. razred

Strokovna in poučna literatura po sistemu UDK.

Vse enote (C, P, M) so urejene po abecedi (priimkov avtorjev), strokovna literatura za učence in učitelje pa je razporejena po UDK klasifikaciji.

Knjižnica ima en računalnik za uporabnike, na katerih lahko dostopajo do COBIS/OPAC baze in brskajo po internetu.
BAZO naše šolske knjižnice lahko pregledujete na naslednjem naslovu: http://116518.winknj.si/

Šolski učbeniški sklad

Šola razpolaga z učbeniškim skladom (kompleti obveznih učbenikov). Učenci si lahko izposodijo komplete učbenikov. V šolskem letu 2019/20 stroške delovnih gradiv za 1.  in 2. razred krije Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

ŠOLSKO LETO 2019/20

 

ŠOLSKO LETO 2018/19

BRALNA ZNAČKA 

“Če ne bomo brali, nas bo pobralo!” pravi slovenski pesnik Tone Pavček.

Bralna značka je izvirna slovenska oblika dela z mladimi bralci.Učitelji in knjižničarji na začetku šolskega leta oblikujejo seznam knjig, iz katerega si učenci izberejo knjige, jih preberejo ter o vsebini pripovedujejo učiteljem slovenskega jezika.
vrtec1   6.r

Seznam knjig za bralno značko za 2018/19

1. RAZRED (se še dopolnjuje)

1. VELTHUIJS, M.: ŽABEC (KARTONKE) (PO IZBIRI)
2. MCKEE, D.: ELMER (KARTONKE) (PO IZBIRI)
3. RIEGER, A.: LIZA IN PAVLE (PO IZBIRI)
4. LUCIANI, B.: POT NA MORJE
5. SLEGERS, L.:  ŽIGA IN KAJA (PO IZBIRI)
6. BURR, D.: PRIJATELJICE ŽIVALI (PO IZBIRI)
7. ŽUPANČIČ, O.: LAHKIH NOG NAOKROG

 

2. RAZRED 

1. GENECHTEN, GUIDO VAN: LJUBA MAMICA ali MOJ OČKA

2. KREMPL, URŠA: RACMAN IN KNJIGA

3. S. M D.: TAKŠNO JE ŽIVLJENJE (KAJA IN BLAŽ)

4. WENINGER, BRIGITTE: KAJ JE TO?

5. BOURGUIGNON, L: MAKS IN RUMENI TRAKTOR

6. STUPICA, M.: ČUDEŽNO DREVO

7. ŽUPANČIČ, OTON: MEHURČKI ali POJTE,POJTE, DROBNE PTICE ali knjige PO IZBIRI

 

 3. RAZRED 

1. KLINTING, L: JAKEC PEČE ALI

2. JAKEC PLESKA ALI NEJČEK –  MOJSTER ZA VSE

3. PEROCI, ELA: STARA HIŠA ŠT. 3

4. KOSOVEL, SREČKO: MEDVEDKI SLADKOSNEDKI

5. GANTCHEV, I.: DREVO KRIŠTOF ALI

7. ZELENI OTOK IN SIVI OTOK

8. KOVAČIČ, L.: FANTEK NA OBLAKU ALI POTOVANJE ZA NOSOM ALI MOŽIČEK MED DIMNIKI

9. KALAŠ, I.: DREVESNA TOVARIŠIJA

10. KOŠUTA, M.: KJE STANUJEŠ, MALA MIŠKA?

PREBERI TRI KNJIGE S SEZNAMA IN SE NAUČI ENO PESMICO NA PAMET.

 

4. RAZRED 

4 knjige + 1 pesniška zbirka (primerne starosti, po svoji izbiri)

 

5. RAZRED 

5 knjig + 1 pesniška zbirka (primerne starosti, po svoji izbiri).

 

KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE V 4. RAZREDU

(šolsko leto 2018/2019)

4. razred (SE OCENI PRI SLOVENŠČINI)

 • Do 7. 12. 2018: Zima, zima bela – pravljice in pesmice
 • Do 3. 5. 2019: Matej Bor – Pesmi za Manjo

 

KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE V 5. RAZREDU

(šolsko leto 2018/2019)

5. razred (SE OCENI PRI SLOVENŠČINI)

 • Do 7. 12. 2018: Svetlana Makarovič – Kosovirja na leteči žlici
 • Do 3. 5. 2019: Saša Vegri – Naročje kamenčkov (1.,2.,3. poglavje)

KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE V 6. RAZREDU

(šolsko leto 2018/2019)

 1. DB (oktober)

Bogdan Novak – zbirka Zvesti prijatelji

prebereš eno knjigo iz zbirke

 1. DB (december)

Hans Christian Andersen: Snežna kraljica

 1. DB (februar)

William Judson: Mrzla reka

 

BRALNA ZNAČKA V 6. RAZREDU

(šolsko leto 2018/2019)

Prebereš 4 knjige po lastni izbiri – v knjižnici jih poišči na polici pri Pionirjih.

PESNIŠKE ZBIRKE:

Dane Zajc: Vrata

ALI

Tone Pavček: S črko čez Krko

ALI

Bogdan Novak: Jaz sem blazno vate

 

KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE V 7. RAZREDU

(šolsko leto 2018/2019)

 1. DB (oktober)

 Lovro Kuhar – Prežihov Voranc: Solzice

Prebereš 6 črtic (zgodb): zgodbo Solzice obvezno + še 5 zgodb.

+ CT

 1. DB (november)

 Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh

(knjiga iz projekta Rastem s knjigo)

+ CT

 1. DB (marec)

 Desa Muck: Pod milim nebom

  

BRALNA ZNAČKA V 7. RAZREDU (šolsko leto 2018/2019)

Prebereš 4 knjige po lastni izbiri – v knjižnici jih poišči na polici pri Mladini.

PESNIŠKE ZBIRKE:

Niko Grafenauer: Nebotičniki, sedite!

ALI

Tone Pavček: Majnice – fulaste pesmi

ALI

Franjo Frančič: Imej se rad

 

KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE

V 8. RAZREDU (2018/2019)

 1. DB (september)

Ivan Cankar: Moje življenje (kot projektno delo)

 1. DB (oktober)

Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce

 • ustna ocena
 1. DB (januar)

„dobra knjiga”

= Na internetni strani www.dobreknjige.si, pod naslovom ŽANRI in nato mladinski roman  izbereš eno knjigo in pripraviš govorni nastop (dobil boš navodila).

 1. DB (maj/junij)

Damijan Šinigoj: Iskanje Eve

  

BRALNA ZNAČKA V 8. RAZREDU

(šolsko leto 2018/2019)

Prebereš 4 knjige po lastni izbiri – v knjižnici jih poišči na polici pri Mladini.

PESNIŠKE ZBIRKE:

Boris A. Novak: Oblike sveta

ALI

Niko Grafenauer: Skrivnosti

ALI

Janez Menart: Pesnik se predstavi

 

KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE V 9. RAZREDU (2018/2019)

 1. DB (september)

Ivan Cankar: Moje življenje (kot projektno delo)

 1. DB (marec)

 „dobra knjiga”

= Na internetni strani www.dobre knjige.si, pod naslovom ŽANRI in nato mladinski roman  izbereš eno knjigo in pripraviš govorni nastop (dobil boš navodila).3.

3. DB (november, december)

Desa Muck: Nebo v očesu lipicanca

 4. DB (maj)

Charles in Mary Lamb: Zgodbe iz Shakespearja

 • obvezno prebrati zgodbi Romeo in Julija ter Hamlet – danski kraljevič,
 • in še dve zgodbi po lastni izbiri

Lahko prebereš tudi vse zgodbe – odločitev je vedno tvoja.

 • ocenjevanje: govorni nastop (dobil boš navodila)

BRALNA ZNAČKA V 9. RAZREDU

(šolsko leto 2018/2019)

Prebereš 4 knjige po lastni izbiri – v knjižnici jih poišči na polici pri Mladini.

PESNIŠKE ZBIRKE:

Boris A. Novak: Oblike srca

ALI

Saša Vegri: V naročju kamenčkov

ALI

Ivan Minatt: Nekoga moraš imeti rad

Interesna dejavnost Mladi knjižničar
Interesno delo »Mladi knjižničar« poteka kot tehnična pomoč knjižničarju pri izposoji.Učenci:

 • se navajajo na red v knjižnici,
 • pomagajo pri pospravljanju knjižnega gradiva po policah, lepijo zaščitne etikete,
 • pomagajo pri iskanju knjižnega gradiva in se s tem navajajo na knjižnižno oznaževanje.
 • s svojim delom vplivajo na obiskovalce.

Učenci prihajajo v knjižnico v svojem prostem času zjutraj pred poukom ali po pouku in prebirajo – brskajo po knjigah na mizi, določeni za to delo.

Mladi knjižničar in ostali učenci, lahko sodelujejo pri oblikovanju knjižnih razstav ali pri oblikovanju obvestil na panoju (oglasni deski) knjižnice.

Člani interesne dejavnosti sodelujejo pri sestavljanju mesečnih knjižnih ugank, pri pregledovanju rezultatov le-teh, pri žrebanju nagrajencev ter pri podelitvi nagrad izžrebanim učencem.

Dejavnost je namenjena učencem od 5. razreda dalje, poteka pa v času odprtja knjižnice.

(Skupno 144 obiskov, današnjih obiskov 1)