Knjižnica

Šolska knjižnica
 1.r Šolska knjižnica je urejena tako, da učenci sami brskajo po knjižnih policah in iščejo želeno gradivo.
Izposodijo si lahko knjige za bralno značko in domače branje, našli pa bodo veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Za pripravo seminarskih nalog imajo na voljo veliko poljudnoznanstvenih knjig.Knjižnica je za učence odprta:

 • ob ponedeljkih od 7.15 do 13.30
 • ob sredah od 7.15 do 11.20 in od 12.25 do 13.05.
 Ureditev knjižničnega gradiva
 • prosti pristop
 • leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah:
C – cicibani od 7. do 10. leta 1., 2. in 3. razred
P – pionirji od 10. do 13. leta 4., 5. in 6. razred
M – mladina od 13. do 15. leta 7., 8. in 9. razred

Strokovna in poučna literatura po sistemu UDK.

Vse enote (C, P, M) so urejene po abecedi (priimkov avtorjev), strokovna literatura za učence in učitelje pa je razporejena po UDK klasifikaciji.

Knjižnica ima en računalnik za uporabnike, na katerih lahko dostopajo do COBIS/OPAC baze in brskajo po internetu.
BAZO naše šolske knjižnice lahko pregledujete na naslednjem naslovu: http://116518.winknj.si/

Šolski učbeniški sklad

Šola razpolaga z učbeniškim skladom (kompleti obveznih učbenikov). Učenci si lahko izposodijo komplete učbenikov. V šolskem letu 2017/18 stroške delovnih zvezkov za 1. razred krije Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

ŠOLSKO LETO 2018/19

Šolsko leto 2017/18

Šolsko leto 2016/17

BRALNA ZNAČKA 

“Če ne bomo brali, nas bo pobralo!” pravi slovenski pesnik Tone Pavček.

Bralna značka je izvirna slovenska oblika dela z mladimi bralci.Učitelji in knjižničarji na začetku šolskega leta oblikujejo seznam knjig, iz katerega si učenci izberejo knjige, jih preberejo ter o vsebini pripovedujejo učiteljem slovenskega jezika.
vrtec1   6.r

Seznam knjig za bralno značko za 2017/18

1. RAZRED

1. VELTHUIJS, M.: ŽABEC (KARTONKE) (PO IZBIRI)
2. MCKEE, D.: ELMER (KARTONKE) (PO IZBIRI)
3. RIEGER, A.: LIZA IN PAVLE (PO IZBIRI)
4. LUCIANI, B.: POT NA MORJE
5. SLEGERS, L.:  ŽIGA IN KAJA (PO IZBIRI)
6. BURR, D.: PRIJATELJICE ŽIVALI (PO IZBIRI)
7. ŽUPANČIČ, O.: LAHKIH NOG NAOKROG

2. RAZRED 

1. GENECHTEN, GUIDO VAN: LJUBA MAMICA ali MOJ OČKA
2. KREMPL, URŠA: RACMAN IN KNJIGA
3. S.M D.: Takšno je življenje (KAJA IN BLAŽ)
4. WENINGER, BRIGITTE: KAJ JE TO?
5. BOURGUIGNON, L: MAKS IN RUMENI TRAKTOR
6. STUPICA, M.: ČUDEŽNO DREVO
7. ŽUPANČIČ, OTON: MEHURČKI ali POJTE, POJTE, DROBNE PTICE

3. RAZRED

1. KLINTING, L: Jakec peče ali Jakec pleska ali Nejček –  mojster za vse
2. PEROCI, Ela: Stara hiša št. 3
3. KOSOVEL, Srečko: Medvedki sladkosnedki
4. GANTCHEV, I.: Drevo Krištof ali Zeleni otok in sivi otok

Preberi še eno knjigo po izbiri.

4. RAZRED 

1. S. Makarovič: Kosovirja na leteči žlici

2.  Slovenske pravljice (dve pravljici)

3.  F. Frančič: Ulica svobode

4.  C. Nostlinger: Franceve šolske zgodbe

5.  Sempe – Goscinny: Nikec (dve zgodbici)

6.  Štampe Žmavc: Popravljalnica igrač

7.  S. Rozman: Oblaček pohajaček

8.  J. Vidmar: Matic je kaznovan

9.  M. H. Takamado: Ledena gora Luli

10.  S. Neuendorf: Niko Nosorog pa že ni pošast

11.  M. Mai: Zgodbe o pogumu (Levčki)

12.  P. Suhodolčan: Živalske novice 1 ali 2 (tri zgodbice)

 

N. GRAFENAUER: Pedenjped – pesmice 

Preberi tri knjige in se nauči eno pesmico na pamet.

KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE V 5. RAZREDU

(šolsko leto 2017/2018)

1. DB (november)

 Peter Svetina: Usodne platnice

 2. DB (februar)

France Bevk: Lukec in njegov škorec

 3. DB (april)

 Preberi eno knjigo Leopolda Suhodolčana, ki jo v šolski knjižnici najdeš na polici pri Pionirjih


BRALNA ZNAČKA V 5. RAZREDU

(šolsko leto 2017/2018)

Prebereš 3 knjige po lastni izbiri – v knjižnici jih poišči na polici pri Pionirjih.

PESNIŠKI ZBIRKI:

Andrej ROZMAN ROZA: Mali rimski cirkus

ALI

Bina ŠTAMPE ŽMAVC: Živa hiša


KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE V 6. RAZREDU

(šolsko leto 2017/2018)

1. DB (oktober)

Bogdan Novak – zbirka Zvesti prijatelji

prebereš eno knjigo iz zbirke

2. DB (januar)

Hans Christian Andersen: Snežna kraljica

3. DB (april)

Astrid Lindgren: Ronja – razbojniška hči

ALI

Astrid Lindgren: Brata levjesrčna


BRALNA ZNAČKA V 6. RAZREDU

(šolsko leto 2017/2018)

Prebereš 4 knjige po lastni izbiri – v knjižnici jih poišči na polici pri Pionirjih.

PESNIŠKE ZBIRKE:

Dane Zajc: Vrata

ALI

Tone Pavček: S črko čez Krko

ALI

Bogdan Novak: Jaz sem blazno vate


KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE V 7. RAZREDU

(šolsko leto 2017/2018)

 1. DB (oktober)

 Desa Muck – zbirka Blazno resno 

Prebereš eno knjigo iz zbirke.

 1. DB (januar)

 Lovro Kuhar – Prežihov Voranc: Solzice

Prebereš 6 črtic (zgodb), zgodbo Solzice obvezno.

 1. DB (marec)

 Miha Mazzini: Zvezde vabijo (knjiga iz projekta Rastem s knjigo)


BRALNA ZNAČKA V 7. RAZREDU

(šolsko leto 2017/2018)

Prebereš 4 knjige po lastni izbiri – v knjižnici jih poišči na polici pri Mladini.

PESNIŠKE ZBIRKE:

Niko Grafenauer: Nebotičniki, sedite!

ALI

Tone Pavček: Majnice – fulaste pesmi

ALI

Franjo Frančič: Imej se rad


KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE V 8. RAZREDU (2017/2018)

1. DB (oktober)

Ivan Sivec: Pozabljeni zaklad

Damijan Šinigoj: Iskanje Eve

Bogdan Novak: Samotna hiša

Desa Muck: Kremplin

Vinko Möderdorfer: Kot v filmu

Nejka Omahen: Življenje kot v filmu

Mojiceja Podgoršek: Marušin dnevnik

Slavko Pregl: Spričevalo

Mojca Rudolf: Ljubezen.si

Smiljan Rozman: Druščina

Janja Vidmar: Manca in rock

Majda Koren: Župcin dnevnik

Monika Feth: Ptička iz sračjega gnezda

S. Lewis: Zgodbe iz Narnije (izbereš eno knjigo iz zbirke)

Kay Meyer: Tekoča kraljica

Beatrix Mannel: Televizijska zvezda

Jack London: Bela tišina

Daniel Pennac: Pasje življenje

Ben Rice: Doley in Dingan

sir A. C. Doyle: Šest Napoleonov

= prebereš eno knjigo in pripraviš govorni nastop (dobil boš navodila)

2. DB (november, december)

„dobra knjiga”

= Na internetni strani www.dobre knjige.si, pod naslovom ŽANRI in nato mladinski roman  izbereš eno knjigo in pripraviš govorni nastop (dobil boš navodila).

 3. DB (marec)

Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce

 • ustna ocena

 4. DB (maj)

Janko Kersnik: Kmetske slike  è  prebereš 4 zgodbe, ki jih sam izbereš, vendar NE Mačkova očeta – to zgodbo bomo brali pri pouku

 • ocenjevanje: prebrano se bo ocenjevalo v pisnem ocenjevanju znanja

BRALNA ZNAČKA V 8. RAZREDU

(šolsko leto 2017/2018)

Prebereš 4 knjige po lastni izbiri – v knjižnici jih poišči na polici pri Mladini.

PESNIŠKE ZBIRKE:

Boris A. Novak: Oblike sveta

ALI

Niko Grafenauer: Skrivnosti

ALI

Janez Menart: Pesnik se predstavi


BRALNA ZNAČKA V 9. RAZREDU

(šolsko leto 2017/2018)

Prebereš 4 knjige po lastni izbiri – v knjižnici jih poišči na polici pri Mladini.

PESNIŠKE ZBIRKE:

Boris A. Novak: Oblike srca

ALI

Saša Vegri: V naročju kamenčkov

ALI

Ivan Minatt: Nekoga moraš imeti rad


KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE V 9. RAZREDU (2017/2018)

 1. DB (oktober)

 Slavko Pregl: Srebro iz modre špilje

 • pisno ocenjevanje – razumevanje prebranega

      2. DB (januar)

 Ivan Sivec: Pozabljeni zaklad

Bogdan Novak: Samotna hiša

Desa Muck: Kremplin

Vinko Möderdorfer: Kot v filmu

Nejka Omahen: Življenje kot v filmu

Mojiceja Podgoršek: Marušin dnevnik

Slavko Pregl: Spričevalo

Mojca Rudolf: Ljubezen.si

Majda Koren: Župcin dnevnik

Monika Feth: Ptička iz sračjega gnezda

S. Lewis: Zgodbe iz Narnije (izbereš eno knjigo iz zbirke)

Kay Meyer: Tekoča kraljica

Beatrix Mannel: Televizijska zvezda

Jack London: Bela tišina

Daniel Pennac: Pasje življenje

sir A. C. Doyle: Šest Napoleonov

= izbereš in prebereš 2 knjigi

 • ocenjevanje: pripraviš govorni nastop (dobil boš navodila)

 3. DB (marec)

Charles in Mary Lamb: Zgodbe iz Shakespearja

 • obvezno prebrati zgodbi Romeo in Julija ter Hamlet – danski kraljevič,
 • in še dve zgodbi po lastni izbiri

Lahko prebereš tudi vse zgodbe – odločitev je vedno tvoja.

 • ocenjevanje: govorni nastop (dobil boš navodila)
Interesna dejavnost Mladi knjižničar
Interesno delo »Mladi knjižničar« poteka kot tehnična pomoč knjižničarju pri izposoji.Učenci:

 • se navajajo na red v knjižnici,
 • pomagajo pri pospravljanju knjižnega gradiva po policah, lepijo zaščitne etikete,
 • pomagajo pri iskanju knjižnega gradiva in se s tem navajajo na knjižnižno oznaževanje.
 • s svojim delom vplivajo na obiskovalce.

Učenci prihajajo v knjižnico v svojem prostem času zjutraj pred poukom ali po pouku in prebirajo – brskajo po knjigah na mizi, določeni za to delo.

Mladi knjižničar in ostali učenci, lahko sodelujejo pri oblikovanju knjižnih razstav ali pri oblikovanju obvestil na panoju (oglasni deski) knjižnice.

Člani interesne dejavnosti sodelujejo pri sestavljanju mesečnih knjižnih ugank, pri pregledovanju rezultatov le-teh, pri žrebanju nagrajencev ter pri podelitvi nagrad izžrebanim učencem.

Dejavnost je namenjena učencem od 5. razreda dalje, poteka pa v času odprtja knjižnice.