Svet šole

 

Predstavniki staršev
Tanja Avsec
Bojana Štemberger
Anja Jagodnik
Predstavniki ustanovitelja
Stojan Sušelj
Andrej Godina
Anita Bernetič
Predstavniki zavoda
Katja Čekada (predsednica Sveta šole)
Anita Nedeljkovič Andlovic (podpredsednica Sveta šole)
Margareta Ludvik
Tanja Fidelj
Mojca Žnidaršič