Govorilne ure

Tedenske govorilne ure v šolskem letu 2022/23

Priimek in ime učitelja Dan in ura
Brce Neva po dogovoru
Čekada Katja po dogovoru
Dolgan Tina torek, 3. ura (9.50-10.35)
Faletič Lina po dogovoru
Kešanski Matjaž torek, 4. ura (10.40-11.25)
Kompare Tina ponedeljek, 2. ura (8.45-9.30)
Ličer Izidor ponedeljek, 2. ura (8.45-9.30)
Mršnik Marija torek, 3. ura (9.50-10.35)
Nedeljkovič Andlovic Anita ponedeljek, 5. ura (11.30-12.15)
Perhavec Barbara ponedeljek, 4. ura (10.40-11.25)
Smrdel Valentina ponedeljek, 4. ura (10.40-11.25)
Smrdel Zafred Katja sreda, 2. ura (9.50-10.35)
Šeško Polonca petek, predura (7.15-7.50)
Štritof Jerneja četrtek, 3. ura (9.50-10.35)
Tomšič Antonija ponedeljek, 3. ura (9.50-10.35)
Tušar Urška torek, 3. ura (9.50-10.35)
Vidmar Martin po dogovoru
Zadnik Mojca sreda, 3. ura (9.50-10.35)

 

Popoldanske govorilne ure za šolsko leto 2022/22

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
11. oktober 2022 7. marec 2023
8. november 2022 11. april 2023
6. december 2022 9. maj 2023
10. januar 2023  

Popoldanske govorilne ure bodo potekale od 16.30 do 17.30 v prostorih šole.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sicer se izostanki štejejo za  neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

 

Roditeljski sestanki

Organizirajo jih razredniki po potrebi, vendar vsaj 3 v šolskem letu.

  • SEPTEMBER: (Splošno informativni – razredniki ali predavanje zunanjih gostov). Namenjen bo predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.
  • OKTOBER/NOVEMBER: (Šola za starše in analiza dela v oddelku – razredniki). Organiziran bo kot predavanje z aktualno tematiko medsebojnih odnosov, oblikovanje učnih in delovnih navad, …
  • APRIL, MAJ: (Življenje in delo v razredu – razredniki). Vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli ali kot predstavitev šole v naravi.

Šola za starše

V tem šolskem letu bo svetovalna služba izvajala Šolo za starše, s katero želimo starše osveščati o otrokovih doživljanjih v času šolanja ter jim svetovati.
Potekala bo v sklopu rednih roditeljskih sestankov po planu razrednikov in v popoldanskem času z zunanjimi sodelavci.

(Skupno 1.415 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost