Skoči na glavno vsebino

Erasmus + KA1 (2020-2023)

Problemsko izhodišče, iz katerega smo izpeljali cilje, ki bi jih radi dosegli, izhaja iz naše šolske prakse. Med preverjanji in ocenjevanji znanj učencev zaznavamo veliko mero reproduktivnega mišljenja. Ugotovili smo, da imajo tudi najboljši učenci težave z nalogami, ki zahtevajo razmišljanje izven okvirjev. Otroci so navajeni na strukturirana navodila in zahteve ter se nanje odzivajo z bolj ali manj enoznačnimi odgovori, ne znajdejo pa se pri odprtih nalogah. V 21. stoletju sta kritično mišljenje in ustvarjalnost postala pomembna tema, saj spodbujata inovativnost in prispevata k uspehu posameznika. Zaradi nujnosti razvoja kompetenc kritičnega in ustvarjalnega mišljenja menimo, da je nujno, da se ga naučimo spodbujati pri učencih. Na podlagi izkušenj ugotavljamo, da za njegov razvoj tradicionalne oblike poučevanja ne zadostujejo, ampak ga mnogokrat celo zavirajo ali onemogočajo. Učinkovite se pri tem izkažejo inovativne oblike poučevanja. V letošnjem šolskem letu so dejavnosti projekta prešle v fazo prenašanja znanj, ki smo jih pridobili na izobraževanjih v tujini, v prakso. V tehnični učilnici smo oblikovali prostor na način Maker space, kjer smo izvedli delavnico za strokovne delavce in tri tehnične dni za učence, »Majstrsko« učilnico pa smo od sredine februarja po pouku enkrat tedensko odprli za učence, ki bi v njej želeli uresničevati in ustvarjati svoje projekte. Začeli smo z najstarejšimi, ki so imeli prostor na voljo za uporabo en mesec, sledili so jim učenci 6. in 7. razreda, potem pa še petošolci. Dejavnost je v učilnici trajala skoraj do konca šolskega leta. Do meseca junija je bil obisk zelo dober, potem pa je upadel, in so v učilnico prihajali večinoma posamezni učenci. V okviru prenosa znanja v prakso sta svetovalna delavka in učiteljica likovne vzgoje izvedli dve tandemski uri v 6. in 7., ter 8. in 9. razredu, ki sta ju načrtovali kot primer medpredmetnega povezovanja in sodelovanja med strokovnimi delavci na oli, s poudarkom na razvijanju ustvarjalnosti. Z uporabo tovrstnih novosti stremimo k spodbujanju ustvarjalnosti in samoiniciativnosti pri učencih.

sdr

 

(Skupno 167 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost