Skoči na glavno vsebino

Obnovljivi viri energije v primorskih občinah

SAMSUNG CSC

Goriška lokalna energetska agencija GOLEA je skupaj z v projekt vključenimi občinami Šempeter Vrtojba, Brda, Tolmin, Cerkno, Pivka, Ilirska Bistrica, Piran, Mestnima občinama Koper in Nova Gorica ter Triglavskim narodnim parkom (TNP) uspešno zaključila projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah.

Projektne aktivnosti so bile iz sredstev donacije Švicarskega prispevka financirane v višini 3,68 milijonov švicarskih frankov, ostala sredstva so prispevale vključene občine ter TNP. Skupna vrednost skoraj šest let trajajočega projekta tako znaša 4,44 milijonov eurov. Projekt je bil s strani Švicarskega prispevka izbran kot primer preglednega projekta z dobro porabljenimi sredstvi v okviru celotnega programa, o projektu je bil posnet film, ki je bil predstavljen na letni prireditvi programa v Bernu.

Prva velika investicija v okviru projektnih aktivnosti je bila postavitev 167 kW sončne elektrarne, ki ima kar nekaj posebnosti: to je prva sončna elektrarna v Sloveniji, ki je postavljena na protihrupni ograji avtoceste (degradirano območje), in sicer pred cestninsko postajo Bazara v Vrtojbi v občini Šempeter Vrtojba, na dolžini 648 m je 644 panelov in skupna površina znaša 1.082 m2, konstrukcija za panele je bila izdelana po posebni metodologiji, da vzdrži tudi če piha burja 200 km/h. Od začetka delovanja elektrarne do 31. 12. 2015 proizvodnja energije sončne elektrarne znaša 606 MWh. S proizvodnjo energije iz sončnega (obnovljivega) vira energije smo v celotnem obdobju delovanja elektrarne zmanjšali emisije CO2 za 426,6 ton. Občina Šempeter Vrtojba energijo, ki jo proizvede ta sončna elektrarna, nameni za javno razsvetjavo, zaradi česar se je strošek občine za javno razsvetljavo znižal za okoli 40%.

Druga investicija v okviru projektnih aktivnosti je bila prenova kurilnic na kurilno olje, ki sedaj šole Kojsko, Cerkno, Knežak, D. Ketteja v Ilirski Bistrici, Košani, Hrvatinih, Šmarju pri Kopru, Svetem Petru, Sečovljah in Trnovem, knjižnico Tolmin ter TNP info center v Trenti ogrevajo na lesno biomaso (sekanci ali peleti). Nekatere stavbe z novimi kotlovnicami so bile sočasno oz. leto kasneje tudi energetsko sanirane: šole Trnovo, Kojsko, Vrtojba, Sveti Peter, italijanska šola v Sečovljah, telovadnica in del šole v Hrvatinih in telovadnica v Šmarju pri Kopru ter knjižnica v Tolminu. Skupaj je tako prenovljenih 12 kotlovnic, ki na lesno biomaso ogrevajo 29 objektov. Energetsko je bilo saniranih 8 objektov (7 fasad, 7 prenovljenih oz. izoliranih streh, 9 menjav stavbnega pohištva, 2 prenovi notranje razsvetljave in 14 izvedb malih investicijskih ukrepov. Od začetka delovanja kotlovnic in prenove objektov do zaključka projekta so kotlovnice proizvedle 6.460 MWh toplote, raba energije se je zmanjšala za 1.730 MWh, kar znaša 293.282 € prihrankov in emisije CO2 so zmanjšane za 2.175 ton.

V projektne aktivnosti izobraževalnega programa o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije (OVE in URE) je bilo skupaj vključenih 20.138 učiteljev, otrok, učencev, dijakov ter odraslih. Organizirane so bile delavnice za učitelje in javne uslužbence, v 34 šolah so potekali krožki in tehnični dnevi, objavljeni so bili trije natečaji in organizirani trije OVE in URE dnevi, nagrajenci natečaja so se udeležili tudi ekskurzij. Preko interneta so prosto dostopna OVE in URE e-gradiva (http://egradiva.golea.si), v Energetskem eko parku OŠ Cerkno je postavljena Brunarica obnovljivih virov energije, šole so prijele gradivo za učitelje na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter didaktično učilo – hiško. V 13 objektih (šole, knjižnica in Info Center Trenta) so postavljeni informacijski monitorji, ki prikazujejo podatke iz kotlovnic s števcem nižanja okoljskih emisij in vrednotenjem učinkovitosti ogrevanja. Izobraževalni program tega projekta je leta 2015 prejel Energetsko nagrado za zmagovalni promocijski URE/OVE projekt.

Pet let ter osem mesecev smo vztrajno delovali na območju Primorske in po izvedenih investicijah ter izpeljanih izobraževalno promocijskih aktivnostih primorski učenci, učitelji, javni uslužbenci in občani dobro poznajo obnovljive vire in učinkovito rabo energije. Uporaba obnovljivih virov energije se je povišala in bistveno se je dvignila učinkovita raba energije, skupaj z odgovornim ravnanjem z energijo ter spoštljivim odnosom do planeta Zemlje.

PRIDOBITVE V OBČINI PIVKA

Prenova kotlovnice v Osnovni šoli Košana na ogrevanje na lesno biomaso je potekala poleti 2012. Poleti leta 2014 so bili v kotlovnicah izvedeni še mali investicijski ukrepi za optimizacijo delovanja in daljinski nadzor ogrevalnega sistema.

Poleti 2015 je bila v šolski telovadnici prenovljena tudi razsvetljava. Tudi to dodatno prispeva k učinkoviti rabi energije v objektih obeh šol.

Poraba toplote se je v OŠ Košana zmanjšala in skupni finančni prihranek treh kurilnih sezon znaša 5.919 EUR, emisije CO2 so se zaradi prenove zmanjšale za 139 ton.

Investicija v občini Pivka skupaj znaša 170.475 EUR brez DDV, donacija Švicarskega prispevka je znašala 106.203 EUR. Občina je prispevala 64.273 in vrednost DDV.

Občina je tudi prispevala 19.065 EUR za izobraževalni program in managiranje projekta.

Šole iz občine Pivka so se aktivno vključile v OVE in URE izobraževalni program projekta in tako šole v učne vsebine že četrto šolsko leto vključujejo vsebine o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije. Skupina učencev iz OŠ Košana je lani junija tudi sodelovala na Zaključni prireditvi projekta v Novi Gorici v predstavi »Don Kihot – iz preteklosti v prihodnost«.

Občina in organizacije, kjer je občina ustanovitelj, so se tudi vključile v aktivnosti ozaveščanja javnih uslužbencev in občanov, zanje so bile organizirane delavnice o uporabi obnovljivih virov energije, učinkoviti rabi energije, skupaj z informacijami o možnih sofinanciranjih.

Pripravila: Alenka Palian, GOLEA

Foto: GO-TV

 

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost