Skoči na glavno vsebino

Medobčinski otroški parlament v šolskem letu 2023/24

V ponedeljek, 18.3.2024 smo na OŠ Miroslava Vilharja v Postojni imeli medobčinski otroški parlament. Sodelovale smo šole iz občine Pivka (OŠ Košana in OŠ Pivka) ter šole iz občine Postojna (OŠ Miroslava Vilharja Postojna, OŠ Antona Globočnika Postojna in OŠ Prestranek). Za uvod v parlament so nas najprej nagovorili predstavniki gostiteljev in njihov ravnatelj, ki je poudaril predvsem pomen pozitivne samopodobe za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter pozitivnega pogleda na svet kot celoto. Sledil je govor podžupana občine Postojna, ki je občino predstavil kot občino s certifikatom Otrokom prijazno Unicefovo mesto in Mladim prijazna občina, ki jih zavezuje k delu v smeri večje dobrobiti otrok in mladih v občini. Povedal je, da je duševno zdravje otrok in mladih pereč problem v osnovnih šolah širom sveta. Zanj smo odgovorni vsi, v prvi vrsti otroci sami in njihovi starši, nato pa tudi šole z vsemi zaposlenimi ter širša družba. Poudaril je pomen aktivne participacije otrok in mladih, zato je pomembno, da si izmenjajo mnenja, jih zabeležijo in jih posredujejo naprej na občino, tako da se lahko ideje udejanjijo. Predstavnica za družbene dejavnosti pa je poudarila pomen med vrstniškega nasilja na duševno zdravje otrok in mladih ter pomen tega, da se mu zoperstavimo.

Srečanje smo nadaljevali s predstavitvami šol. Predstavniki posameznih šol so predstavili ključne aktivnosti (delavnice, projekte), s katerimi so na njihovi šoli poskušali izboljšati duševno zdravje otrok in mladostnikov. Izpostavili so medvrstniško učenje učnih strategij, ki bi zmanjšalo anksioznost pred ocenjevanjem, pomen druženja in medvrstniške pomoči, izobraževanja za učence in starše na temo čustev, medvrstniškega nasilja in varne rabe interneta, uvedbo SOS nabiralnikov, v katere lahko učenci, ki so v stiski, vržejo listek z opisom težave, listke nato obravnava svetovalna služba, ki išče možne rešitve. Predstavili so nekaj zanimivih projektov, v katerih sodelujejo z željo po izboljšanju duševnega zdravja (Človek ne živi samo od kruha – pisali so osamljenim starostnikov v domu za starejše občane; Najdi.se – motivacijska delavnica za osmošolce, Kids take over – v sklopu katerega so prevzeli vloge zaposlenih v različnih inštitucijah občine Postojna, vrednota meseca, misel tedna) ter izobraževanje učencev o tem, kako si lahko sami pomagajo k boljšemu duševnemu zdravju.

Na koncu so udeleženci sprejeli skupne sklepe, ki jih bodo predstavniki predstavili na regijskem otroškem parlamentu, ki bo v sredo, 27.3. v Logatcu. Pomembno se jim zdi druženje, gibanje, usposabljanje tako učiteljev v smeri bolj konstruktivne komunikacije, enakopravne obravnave učencev in hitrega ter učinkovitega ukrepanja v primeru različnih stisk kot učencev samih o tem, kako si lahko sami pomagajo, da bi imeli čim manj duševnih stisk.

(Skupno 113 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost