Skoči na glavno vsebino

Govorilne ure

Tedenske govorilne ure v šolskem letu 2023/24

Priimek in ime učitelja Dan in ura
Brce Neva po dogovoru
Čekada Katja po dogovoru
Faletič Lina po dogovoru
Kešanski Matjaž torek, 5. šolska ura (11.30-12.15)
Kocjan Andreja torek, 4. šolska ura (10.40-11.25)
Kompare Tina ponedeljek, 2. šolska ura (8.45-9.30)
Ličer Izidor sreda, 2. šolska ura (8.45-9.30)
Lederer Nada ponedeljek, 3. šolska ura (9.50.10.35)
Lukman Patrik četrtek,  5. šolska ura (11.30-12.15)
Mršnik Marija četrtek, 3. šolska ura (9.50.10.35)
Nedeljkovič Andlovic Anita ponedeljek, 4. šolska ura (10.40-11.25)
Perhavec Barbara petek, 3. šolska ura (9.50.10.35)
Smrdel Valentina ponedeljek, 3. šolska ura (9.50.10.35)
Šeško Polonca ponedeljek, 4. šolska ura (10.40-11.25)
Štritof Jerneja četrtek, 5. šolska ura (11.30-12.15)
Tomšič Antonija ponedeljek, 3. šolska ura (9.50.10.35)
Zadnik Mojca petek, 3. šolska ura (9.50.10.35)

 

Popoldanske govorilne ure za šolsko leto 2023/24

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
10. 10. 11. 3.  (12. 3.)
14. 11. 11. 4.   (9. 4.)
12. 12. 14. 5.
16. 1.  

Popoldanske govorilne ure bodo potekale od 16.30 do 17.30 v prostorih šole.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sicer se izostanki štejejo za  neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

 

Roditeljski sestanki

Organizirajo jih razredniki po potrebi, vendar vsaj 3 v šolskem letu.

  • SEPTEMBER: (Splošno informativni – razredniki ali predavanje zunanjih gostov). Namenjen bo predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.
  • OKTOBER/NOVEMBER: (Šola za starše in analiza dela v oddelku – razredniki). Organiziran bo kot predavanje z aktualno tematiko medsebojnih odnosov, oblikovanje učnih in delovnih navad, …
  • APRIL, MAJ: (Življenje in delo v razredu – razredniki). Vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli ali kot predstavitev šole v naravi.

Šola za starše

V tem šolskem letu bo svetovalna služba izvajala Šolo za starše, s katero želimo starše osveščati o otrokovih doživljanjih v času šolanja ter jim svetovati.
Potekala bo v sklopu rednih roditeljskih sestankov po planu razrednikov in v popoldanskem času z zunanjimi sodelavci.

(Skupno 1.988 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost