Skoči na glavno vsebino
 

Govorilne ure

Tedenske govorilne ure v šolskem letu 2022/23

Priimek in ime učitelja Dan in ura
Brce Neva po dogovoru
Čekada Katja po dogovoru
Dolgan Tina torek, 3. ura (9.50-10.35)
Faletič Lina po dogovoru
Kešanski Matjaž torek, 4. ura (10.40-11.25)
Kompare Tina ponedeljek, 2. ura (8.45-9.30)
Ličer Izidor ponedeljek, 2. ura (8.45-9.30)
Mršnik Marija torek, 3. ura (9.50-10.35)
Nedeljkovič Andlovic Anita ponedeljek, 5. ura (11.30-12.15)
Perhavec Barbara ponedeljek, 4. ura (10.40-11.25)
Smrdel Valentina ponedeljek, 4. ura (10.40-11.25)
Smrdel Zafred Katja sreda, 2. ura (9.50-10.35)
Šeško Polonca petek, predura (7.15-7.50)
Štritof Jerneja četrtek, 3. ura (9.50-10.35)
Tomšič Antonija ponedeljek, 3. ura (9.50-10.35)
Tušar Urška torek, 3. ura (9.50-10.35)
Vidmar Martin po dogovoru
Zadnik Mojca sreda, 3. ura (9.50-10.35)

 

Popoldanske govorilne ure za šolsko leto 2022/22

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
11. oktober 2022 7. marec 2023
8. november 2022 11. april 2023
6. december 2022 9. maj 2023; sprememba: četrtek, 11. 5. 2023
10. januar 2023  

Popoldanske govorilne ure bodo potekale od 16.30 do 17.30 v prostorih šole.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sicer se izostanki štejejo za  neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

 

Roditeljski sestanki

Organizirajo jih razredniki po potrebi, vendar vsaj 3 v šolskem letu.

  • SEPTEMBER: (Splošno informativni – razredniki ali predavanje zunanjih gostov). Namenjen bo predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.
  • OKTOBER/NOVEMBER: (Šola za starše in analiza dela v oddelku – razredniki). Organiziran bo kot predavanje z aktualno tematiko medsebojnih odnosov, oblikovanje učnih in delovnih navad, …
  • APRIL, MAJ: (Življenje in delo v razredu – razredniki). Vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli ali kot predstavitev šole v naravi.

Šola za starše

V tem šolskem letu bo svetovalna služba izvajala Šolo za starše, s katero želimo starše osveščati o otrokovih doživljanjih v času šolanja ter jim svetovati.
Potekala bo v sklopu rednih roditeljskih sestankov po planu razrednikov in v popoldanskem času z zunanjimi sodelavci.

(Skupno 1.500 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost