Skoči na glavno vsebino

Operacija Prihodnost kamnoseštva je v novih tehnologijah, povezovanju in promociji poklica

Prihodnost kamnoseštva je v novih tehnologijah, povezovanju in promociji poklica

Nosilec: OŠ Košana
Partnerji: Varstveno delovni center Koper, Enota Ilirska Bistrica (VDC) Granit Velenik, Edvin Velenik s.p. (Granit Velenik) Tjaša Poklar Kamnoseštvo Velenik, Suzana Velenik s.p. (Kamnoseštvo Velenik)
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 61.640,45 €
Znesek sofinanaciranja: 47.414,78 €

Osnovna šola Košana se nahaja na področju, kjer je bilo kamnoseštvo vedno cenjen poklic, v današnjem času pa deficitaren, zato bi šola rada pristopila k promociji tovrstnega znanja, kajti podjetniki kamnoseki zelo težko dobijo delovno silo. Povezala se je s kamnoseštvom Granit Velenik, ki bi rad na inovativen način nadgradil svojo proizvodnjo in promocijo ter za nedoločen čas zaposlil dodatno delovno silo.
Granit Velenik  bo nabavil nove, okolju prijazne stroje, vgradil samooskrbno sončno elektrarno, ki bo poganjala kamnoseške stroje in ogrevala sanitarno vodo. Vgradil bo tudi črpalko za prečrpavanje tehnološke vode (deževnica) med čistilnimi bazeni, tako da bo popolnoma samooskrben tudi z vodo.
Vse navedene inovacije eko podjetništva bo predstavil na dnevu odprtih vrat učencem OŠ Košana in lokalni skupnosti. Šole na področju LAS bo tudi obiskoval in predstavljal poklic kamnoseka s pomočjo predstavitve, izdelkov in filma OŠ Košana. Pri organizaciji vseh dogodkov mu bo pomagal partner Kamnoseštvo Velenik, Suzana Velenik s.p.
OŠ Košana bo za večjo promocijo deficitarnega poklica kamnoseka skupaj z učenci posnela promocijski film, ki bo služil na predstavitvah poklica po šolah, mentorice pa se bodo intenzivno ukvarjale z interesno dejavnostjo rokodelstva, kjer bodo z učenci ustvarjale nove izdelke iz odpadnih kosov kamna – recikliranje, gline ter ročnih del. V ta namen bo Granit Velenik zagotavljal material – kamen,  izdelki bodo na ogled  na razstavi na šoli.
Ker pa bo teh izdelkov precej, je Granit Velenik ponudil šoli in partnerju VDC kotiček v njihovem prodajno razstavnem salonu za promocijo izdelkov izpod rok učencev in uporabnikov VDC.
VDC ne bo le razstavljal izdelkov svojih uporabnikov ampak bo tudi izdelal police za razstavni kotiček v salonu in sicer iz odpadnega lesa in kamna (kamniti mozaiki v lesu), za kar bo tudi kupil nekaj orodja in materiala. Granit Velenik bo za namen vzdrževanja izdelkov v salonu  nudil uporabniku VDC tudi simbolično nagrado, kar bo pripomoglo  k aktivnem delovnem vključevanju uporabnikov VDC izven zavoda,  v lokalno skupnost, z možnostjo kasnejše zaposlitve  po Zakonu o socialnem vključevanju. To sodelovanje bo pripomoglo k postopnem ozaveščanju javnosti kateri bi  približali dejavnost VDC ter tako pridobili  več možnosti, da do tovrstnih zaposlitev pride enkrat v prihodnosti.
Ker partnerji opažajo, da na področju LAS med Snežnikom in Nanosom manjka nek tipičen turistični spominek za promocijo področja LAS, so se omenjeni partnerji odločili, da k sodelovanju povabijo še Tjašo Poklar, ki ima bogate izkušnje na področju turizma ter izkušnje vodenja in koordinacije projektov. Zato bo Tjaša prevzela tudi vodenje in koordinacijo projekta in poskrbela za vso potrebno dokumentacijo. Skupaj z uporabniki VDC bo razvijala nov turistični spominek, ki bo nastal iz recikliranega kamna in lesa ter predstavljal področje LAS med Snežnikom in Nanosom.
Glavne namene operacije bi lahko strnili v 5 točk:
1. posodobitev proizvodnje z ekološkimi pristopi (sončna samooskrbna elektrarna,  priklop strojev na lastni bazen za filtracijo tehnične vode), in s tem
2. zaposlitev ene osebe za polni delovni čas v proizvodnji v Ilirski Bistrici za najmanj 3 leta po zaključku operacije;
3. izobraževanje mladih (promocija deficitarnega poklica, eko podjetništva, rokodelstva in
recikliranja odpadnih materialov);
4. aktivno delovno vključevanje uporabnikov (invalidnih oseb) VDC Koper, Enota  Ilirska Bistrica;
5. izdelava novega proizvoda iz recikliranih materialov – turističnega spominka področja LAS.

Kratkoročni oziroma operativni cilji operacije, ki prispevajo k ciljem SLR:
– S pomočjo novih tehnologij vzpostavitev eko podjetja samooskrbnega z energijo in vodo.
– Izdelava novega proizvoda (turistični spominek) in novega programa (rezanje in obdelava masivnih kosov kamna – vzpostavitev proizvodnje elementov kulturne dediščine iz domačega kamna).
– Predstavitev in promocija deficitarnega poklica.
– Vzpostavitev trajnega partnerstva za namen skupne promocije.
– Ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest.
– Razvoj, izvajanje in promoviranje programov aktivnega vključevanja ranljivih socialnih skupin v družbo in na trg dela.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP (www.program-podezelja.si/).

 

🎥PREDSTAVITVENI FILM – promocija poklica kamnosek 🎥

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 749 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost