Skoči na glavno vsebino

Projekti

 V šolskem letu 2018/2019 bomo sodelovali pri naslednjih projektih:

FIT4KID NETWORK: MOTIVACIJA ZA UČENJE

Gre za mednarodni projekt, v katerega so vključeni le izbrani vrtci in šole iz Slovenije. Namen in cilji projekta so zagotovitev platforme za promocijo izobraževalnih inovacij ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski in osnovnošolski vzgoji.

MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME

V projekt smo vključeni drugo leto. Park Škocjanske jame organizira permanentno izobraževanje učencev in njihovih mentorjev. Letos bomo sodelovali pri raziskovalnih nalogah, se udeležili nagradnega izleta v Kočevsko Reko, sodelovali na srečanju za 8. marec na temo “Medsebojna pomoč v naših krajih skozi čas«,  na kongresu mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras, mentorice pa se bodo redno izobraževale ter sodelovale na strokovni ekskurziji.

Sodelujemo tudi v programu ŠOLSKI EKOVRTOVI, ki združuje mrežo vrtcev/šol, ki  vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrtiček, ki pomeni popestritev šolske okolice in zanimiv učni poligon za otroke (spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo).

E-TWINNING – mednarodno srečanje učiteljev ter predstavitve dobre prakse.

ZDRAVA ŠOLA – s šolskim letom 2016/2017 je OŠ Košana postala članica Slovenske mreže zdravih šol, ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Projekt Igrišče za gledališče 2.0

Projekt teče na šoli drugo leto. V nadaljevanju projekta se bomo učitelji z v projektu sodelujočimi umetniki dogovorili za izvajanje tandemskih ur, kjer gre za sodelovanje učitelja in umetnika pri redni uri pouka. Koordinatorica projekta na šoli je učiteljica Anita Nedeljkovič Andlovic.

Projekt Kompost gre v šolo

V sodelovanju z Inštitutom za trajnostni razvoj bomo izvajali projekt Kompost gre v šolo – Kompostiranje je več kot recikliranje. Projekt sofinancira Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad. Na šolskem vrtu bomo postavili kompostnik. Iz vsakdanjih organskih odpadkov bomo s pomočjo kompostiranja izdelali humus. Izvajali bomo različne dejavnosti, povezane s pridelavo in promoviranjem naravno pridelane zelenjave, sadja in zelišč.

Semena sprememb je razvojni projekt, zastavljen po principu učenja vrednot  (»value-based education«) in temelji na izkustvenem izobraževanju. Cilji razvojnega projekta Semena sprememb sorazvoj osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo; razvijanje odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri živimo; spodbujanje samoiniciativnosti in proaktivnosti. Učence bomo spodbujali, da postanejo pobudniki aktivnosti ter s tem ustvarjalci izobraževalnega procesa in ne zgolj pasivni poslušalci.

DRUGO

  • Projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju s Policijsko postajo Pivka – Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon …
  • Aktivnosti ob pripravi in izvedbi otroškega parlamenta ob tednu otroka.
  • Spodbujajmo nekajenje – republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 6. do 9. razreda.
  • Zlati sonček – športni program za učence 1., 2. in 3. razreda.
  • Krpan – športni program za učence 4., 5., in 6.  razreda.
  • Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda.,
  • Varno na kolesu,
  • Rastem s knjigo.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Šola bo tudi v šolskem letu 2018/2019 nadaljevala z uresničevanjem koncepta dela z nadarjenimi učenci. Izvedli bomo postopke evidentiranja in identificiranja nadarjenih učencev v 5. razredu. Za učence, identificirane kot nadarjene, bomo v skladu z njihovimi interesi, oblikovali individualizirane programe dela ter izvedli tabor za nadarjene in druge  načrtovane aktivnosti.

(Skupno 1.027 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost