Mreža šol Parka škocjanske jame

V projekt smo vključeni letos na novo. Park Škocjanske jame organizira permanentno izobraževanje učencev in njihovih mentoric. Letos bomo sodelovali pri raziskovalnih nalogah, na delavnici o netopirjih, na srečanju za 8. marec na temo etnometeorologije, obeležili bomo svetovni dan mokrišč,  sodelovali na kongresu mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras, redno spremljali in beležili podatke o vremenu v našem lokalnem okolju, mentorice pa se bodo redno izobraževale ter sodelovale na strokovni ekskurziji v marcu 2018.

 

MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME – PROGRAM MAB | Služba za raziskovanje in razvoj
PROGRAM MREŽE ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME
V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
Cilji:
– dvig ozaveščenosti učencev in širše javnosti na temo UNESCO programa Človek in biosfera ter biosfernega območja Kras,
– spoznavanje pomena globalnih ciljev združenih narodov za trajnostni razvoj in seznanjanje širše javnosti,
– predstavitev dela mreže šol ob 15. obletnici mreže šol,
– spoznavanje zavarovanih območij v Sloveniji,
– razvoj kritičnega razmišljanja, spodbujanje raziskovalnega in sistemskega pristopa k razreševanju problemov.
1. Predstavitveni film o BOK: SEPTEMBER 2017
– Predstavitev filmov učencev o svojem kraju v BOK,
– Ogled muzeja slovenskih filmskih igralcev,
– Predstavitev izdelka na spletnih straneh in šolah v Gani.
2. Spoznajmo netopirje: OKTOBER 2017
– Predavanje, ustvarjalna delavnica
– Preizkušanje modela eholokacije
3. Globalni cilji za trajnostni razvoj: NOVEMBER 2017 – MAJ 2018
– Izdelava sporočil iz plakatov in posredovanje staršem, občinam, ustanovam v kraju šol. Učenci snemajo ta srečanja in nato izdelajo film.
– Dogovor na sestanku v PŠJ avgusta/septembra 2016
4. Svetovni dan mokrišč: FEBRUAR 2018
– Predavanje na šolah
– Dejavnosti: fotografije, risbe, zgodbe – pošljemo v Gano, mokrišče Songor
– Razstava risb iz Gane v knjižnici Divača, Ilirska Bistrica (primerjalno iz obeh držav: voda (slap, jezero, jame, poplave,…), ljudje (mlini, žage, čistilna naprava, dejavnosti, …), rastline, živali, učenci (učenje o naravi, najljubši predmeti, skrb za okolje,…), ptice selivke
5. Natečaj »Parkoslovje«: JANUAR 2018 – MAREC 2018
– Skupnost slovenskih pakov: spoznavanje slovenskih parkov za 5. in 6. razrede z nalogami na spletni strani https://www.naravniparkislovenije.si/slo/solarji
MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME – PROGRAM MAB | Služba za raziskovanje in razvoj
6. Raziskovalna naloga 8. marec: MAREC, APRIL 2018
– Po predlagani temi: Etnometeorologija
– Razstava in zaključna svečanost
– Ura pravljic v Parku Škocjanske jame
7. IX. Kongres mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras: MAJ, JUNIJ 2018
– Raziskovalne naloge učencev po enotni temi. Predlog za leto 2018 je » Spremljanje vremena v domačem kraju«.
Učenci bi izdelali postre po enotni predlogi, prisluhnili strokovni predstavitvi neke raziskave ter si v odmoru ogledali postre, nato pa vsakega posebej predstavili. Ostali učenci sodelujejo pri predstavitvah z vprašanji.
8. Strokovni seminar za mentorice na temo ekologije mokrišč: MAJ 2018
– Škocjanski zatok in Morska biološka postaja Piran, Simonov zaliv – arheološki park
9. 15. obletnica mreže šol – predstavitev globalnih ciljev za širšo javnost: SEPTEMBER 2018
– Priprava gradiva za publikacijo – bilten
10. Projekt: »Katera ptica si ti?«: SEPTEMBER 2017 – DECEMBER 2018
– Predavanja o pticah za učence
– Priprava vprašanj in odgovorov
– Računalniški program
V prihodnjem šolskem letu je izrazila pripravljenost za sodelovanje v mreži šol tudi OŠ Košana, obstaja možnost povezave tudi z OŠ Rudija Mahniča – Brkinca iz Pregarij.

(Skupno 677 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost