Skoči na glavno vsebino

Odpust dolga v šoli v vrtcu

Občinski svet Občine Pivka je sprejel Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno izobraževalnih zavodih v Občini Pivka.

Upoštevajoč Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15) je upnik v danem primeru osnovna šola oziroma vrtec, ki v svojem knjigovodstvu izkazuje terjatev do dolžnika. Dolžnik pa je lahko le fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnica oziroma prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Dolg, ki se v skladu z zakonom upošteva za odpust, je veljavna denarna obveznost dolžnika do upnika, ki je na dan 31. 12. 2014 zapadla za več kot 12 mesecev.

Dolžniki morajo tako podati predlog za sklenitev dogovora za odpust dolga podati Osnovno šolo Košana oziroma Osnovno šolo Pivka. Posameznemu dolžniku, ki izpolnjuje pogoje za odpust dolga se v skladu z zakonom odpiše dolg v višini 100,00 EUR na otroka vključenega v vrtec ali šolo.

Dolžniki morajo predlog za sklenitev dogovora o odpustu podati do 31. oktobra 2015, z osebami ki bodo upravičene pa se sklene dogovor najkasneje do 31. januarja 2016.

Obrazec predloga za odpust je priložen obvestilu. OBRAZEC

(Skupno 99 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost