Skoči na glavno vsebino

Program Erasmus+

Naša šola je z letošnjim šolskim letom vključena v kar 2 projekta v okviru programa Erasmus+.
Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020, ki je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.

V okviru akcije KA1 – učna mobilnost posameznikov je bila OŠ Košana uspešna na razpisu s projektom, ki nosi naslov “Inovativno in tehnološko napredno poučevanje za današnji čas”, v okviru katerega se bo 10 strokovnih delavcev šole udeležilo usposabljanja v 5 evropskih državah: Združenem kraljestvu, Švedski, Nizozemski, Belgiji in  Italiji. Projekt traja do 31. 8. 2016, nastal pa je iz zaznanih potreb in razvoja šole po izboljšanju kakovosti poučevanja ter povečanju njegove inovativnost in možnosti  uporabe informacijsko- komunikacijske tehnologije pri poučevanju ter želje po nadgradnji in izboljšanju didaktičnih metod poučevanja tujih jezikov. Na šoli želimo oblikovati posebno inovativno učilnico, kjer bodo učenci lahko na inovativen in izkustven način prejemali znanja različnih šolskih predmetov. S projektnimi aktivnostmi bomo dosegli izboljšanje znanja in kompetenc strokovnih delavcev – udeležencev usposabljanja – na področju uporabe novih didaktičnih metod pri poučevanju angleškega jezika, inovativnih pristopov in metod poučevanja pri vseh šolskih predmetih ter posodobitvi in nadgraditvi znanj o informacijsko-komunikacijski tehnologiji ter uporabi le-teh pri prenosu znanj na učence.  Udeleženci usposabljanj bodo svoja znanja delili in posredovali ostalim pedagoškim delavcem v kolektivu zato se bodo učinki mobilnosti odražali v okrepljenem znanju celotnega kolektiva in širše v skupnosti.

V okviru akcije KA2 – strateška partnerstva pa je OŠ Košana vključena v projekt, ki ga koordinira šola iz Madunic na Slovaškem. Naslov projekta je V vilinskem gozdu / In the Fairy Forest in bo naslednja tri leta povezoval in umetnost in ekologijo. V projekt je vključenih osem držav – poleg Slovenije in Slovaške še Turčija, Bolgarija, Grčija, Litva, Madžarska in Poljska.

Dejavnosti:

naravoslovne dejavnosti: zasaditev gozda in vrta, opazovanje rasti, izdelava napisov za rastline, izdelava herbarija;
umetniške in literarne dejavnosti: pisanje pravljic in pesmi ter dramskega besedila, uprizoritev besedila; risanje rastlin, razstava, izdelava kostumov za uprizoritev igrice, poslikava obrazov;
Skupna partnerska srečanja: predstavitev držav, potujoča slikarska razstava, uprizoritev igrice.

Učenci se z drugimi šolami povezujejo preko Facebook skupine Erasmus Friends, skupaj smo tudi izdelovali predstavitvene razglednice, ki smo jih objavili na spletu. Hkrati je potekal tudi natečaj za najboljšo fotografijo narave. Učenci so fotografirali naravo in fotografije posredovali na elektronski naslov šole. Komisija je izbrala šest finalnih fotografij, ki so bile razstavljene na informacijskem panoju in so učenci in zaposleni zanje lahko glasovali. Izbrana je bila najboljša fotografija, ki smo jo objavili na Facebooku.

(Skupno 20 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost