Stiki s starši

Tedenske govorilne ure v šolskem letu 2017/18

ura/dan PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

1. 

(7.55-8.40)

 Antonija Tomšič

2. 

(8.45-9.30)

 Jožko Udovič  Alenka Valenčič  Urška Tušar

3. 

(9.50-10.35)

 Mojca Žnidaršič

 Cecilija Pavlovič

Marija Mršnik

4. 

(10.40-11.25)

  Florijana Žnidaršič

 Matjaž Kešanski

  Anita N. Andlovic

5. 

(11.30-12.15)

 Ana Krompič

6. 

(12.30-13.15)

Z učiteljem pa se lahko srečate tudi po predhodnem dogovoru (telefonskem ali pisnem).

 

Popoldanske govorilne ure za šolsko leto 2017/18

Skupne govorilne ure bodo po razporedu, vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.30-17.30.

13. 11. 2017
11. 12. 2017
08. 01. 2018
12. 03. 2018
9. 04. 2018
14. 05. 2018

 

Roditeljski sestanki

Organizirajo jih razredniki po potrebi, vendar vsaj 3 v šolskem letu.

  • SEPTEMBER: (Splošno informativni – razredniki ali predavanje zunanjih gostov). Namenjen bo predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.
  • OKTOBER/NOVEMBER: (Šola za starše in analiza dela v oddelku – razredniki). Organiziran bo kot predavanje z aktualno tematiko medsebojnih odnosov, oblikovanje učnih in delovnih navad, …
  • APRIL, MAJ: (Življenje in delo v razredu – razredniki). Vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli ali kot predstavitev šole v naravi.

Šola za starše

V tem šolskem letu bo svetovalna služba izvajala Šolo za starše, s katero želimo starše osveščati o otrokovih doživljanjih v času šolanja ter jim svetovati.
Potekala bo v sklopu rednih roditeljskih sestankov po planu razrednikov in v popoldanskem času z zunanjimi sodelavci.