Govorilne ure

Tedenske govorilne ure v šolskem letu 2021/22

Govorilne ure potekajo po telefonu 05/72 18 391 ali po elektronski pošti (preko eAsistenta).

razred razrednik gov. ura
1. Sabina Jejčič Turk
2. Marija Mršnik
3. Barbara Škabar
4. Tina Dolgan
5. Barbara Škabar
6. Ana Krompič
7. Ana Krompič
8. Antonija Tomšič
9. Antonija Tomšič

 

Učitelji – nerazredniki

učitelj predmet gov. ura
Jožko Udovič ZGO, GEO, DKE
Florijana Žnidaršič GUM
Matjaž Kešanski ŠPO, ŠZZ, NIP ŠPO
Urška Tušar LUM
Jerneja Štritof KEM
Martin Vidmar FIZ
Anita Nedeljkovič Andlovic SLJ
Mojca Žnidaršič Drugi strok. delavec, PB
Katja Čekada KNJ., RAČ., PB
Neva Brce Učna pomoč, DSP, SPO

 

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sicer se izostanki štejejo za  neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

Popoldanske govorilne ure za šolsko leto 2021/22

 

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
11. oktober 7. marec
8. november 11. april
6. december 9. maj
10. januar

 

Roditeljski sestanki

Organizirajo jih razredniki po potrebi, vendar vsaj 3 v šolskem letu.

  • SEPTEMBER: (Splošno informativni – razredniki ali predavanje zunanjih gostov). Namenjen bo predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.
  • OKTOBER/NOVEMBER: (Šola za starše in analiza dela v oddelku – razredniki). Organiziran bo kot predavanje z aktualno tematiko medsebojnih odnosov, oblikovanje učnih in delovnih navad, …
  • APRIL, MAJ: (Življenje in delo v razredu – razredniki). Vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli ali kot predstavitev šole v naravi.

Šola za starše

V tem šolskem letu bo svetovalna služba izvajala Šolo za starše, s katero želimo starše osveščati o otrokovih doživljanjih v času šolanja ter jim svetovati.
Potekala bo v sklopu rednih roditeljskih sestankov po planu razrednikov in v popoldanskem času z zunanjimi sodelavci.

(Skupno 816 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost