Govorilne ure

 Tedenske govorilne ure v šolskem letu 2018/19

ura/dan PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

1.

(7.55-8.40)

2.

(8.45-9.30)

Barbara Rodica Anita N. Andlovic

3.

(9.50-10.35)

Urška Tušar

Petra Turšič

Antonija Tomšič

Matjaž Kešanski

4.

(10.40-11.25)

Cecilija Pavlovič

Jožko Udovič

Ana Krompič

Katja Čekada

 Tatjana Povše

5.

(11.30-12.15)

 Florijana Žnidaršič

Marija Mršnik

Mojca Žnidaršič

Alenka Valenčič

6.

(12.35-13.20)

Z učiteljem pa se lahko srečate tudi po predhodnem dogovoru (telefonskem ali pisnem).

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sicer se izostanki štejejo za  neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

 

Popoldanske govorilne ure za šolsko leto 2018/19

Skupne govorilne ure bodo po razporedu, vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16.30-17.30.

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
5. november 4. marec
3. december 8. april
7. januar 6. maj

 

Roditeljski sestanki

Organizirajo jih razredniki po potrebi, vendar vsaj 3 v šolskem letu.

  • SEPTEMBER: (Splošno informativni – razredniki ali predavanje zunanjih gostov). Namenjen bo predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.
  • OKTOBER/NOVEMBER: (Šola za starše in analiza dela v oddelku – razredniki). Organiziran bo kot predavanje z aktualno tematiko medsebojnih odnosov, oblikovanje učnih in delovnih navad, …
  • APRIL, MAJ: (Življenje in delo v razredu – razredniki). Vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli ali kot predstavitev šole v naravi.

Šola za starše

V tem šolskem letu bo svetovalna služba izvajala Šolo za starše, s katero želimo starše osveščati o otrokovih doživljanjih v času šolanja ter jim svetovati.
Potekala bo v sklopu rednih roditeljskih sestankov po planu razrednikov in v popoldanskem času z zunanjimi sodelavci.

(Skupno 139 obiskov, današnjih obiskov 1)