Govorilne ure

Tedenske govorilne ure v šolskem letu 2021/22

Govorilne ure potekajo po telefonu 05/72 18 391 ali po elektronski pošti (preko eAsistenta).

PON
TOR
SRE
ČET
PET

PREDURA

7.30-7.50

1. URA

 7.55-8.40

Florijana Žnidaršič

2. URA

 8.45-9.30

Martin Vidmar

Tina Dolgan

Jožko Udovič

3. URA

9.50-10.35

Neva Brce

Mojca Žnidaršič

Ana Krompič

Izidor Ličer

Marija Mršnik

Jerneja Štritof

4. URA

10.40-11.25

Antonija Tomšič Anita N. Andlovic Urška Tušar

5. URA 

11.30-12.15

Sabina Jejčič Turk

Matjaž Kešanski

Barbara Škabar

6. URA 

12.30-13.15

 

Popoldanske govorilne ure za šolsko leto 2021/22

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
11. oktober 7. marec
8. november 11. april
6. december 9. maj
10. januar

Popoldanske govorilne ure bodo potekale od 16.30 do 17.30 v prostorih šole. Za vstop v šolo je potrebno izpolnjevati PCT pogoje.

 

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sicer se izostanki štejejo za  neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

 

Roditeljski sestanki

Organizirajo jih razredniki po potrebi, vendar vsaj 3 v šolskem letu.

  • SEPTEMBER: (Splošno informativni – razredniki ali predavanje zunanjih gostov). Namenjen bo predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.
  • OKTOBER/NOVEMBER: (Šola za starše in analiza dela v oddelku – razredniki). Organiziran bo kot predavanje z aktualno tematiko medsebojnih odnosov, oblikovanje učnih in delovnih navad, …
  • APRIL, MAJ: (Življenje in delo v razredu – razredniki). Vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli ali kot predstavitev šole v naravi.

Šola za starše

V tem šolskem letu bo svetovalna služba izvajala Šolo za starše, s katero želimo starše osveščati o otrokovih doživljanjih v času šolanja ter jim svetovati.
Potekala bo v sklopu rednih roditeljskih sestankov po planu razrednikov in v popoldanskem času z zunanjimi sodelavci.

(Skupno 1.146 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost