Potek pouka na daljavo

Spoštovani starši in zaposleni.

Glede na trenutno krizno situacijo vam najprej iskreno želim čim več odpornosti in obilico zdravja, saj je edina moja želja ta, da se čim hitreje lahko ponovno zdravi vrnemo v varno okolje šole ter nadaljujemo z delom in življenjem naprej.
Na OŠ Košana smo pripravili načrt za kontinuirano delo na domu. Učni proces bo v času zaprtja šol potekal doma, zato so v nadaljevanju predstavljena navodila za samostojno delo.  Učenci bodo tako v času ukrepa (od 16.3. do preklica) dnevno in v skladu z urnikom prejemali navodila s strani učiteljev preko elektronske pošte (vaše ali njihove), spletne strani in spletnih učilnic (starejši učenci).

 

NAVODILA ZA IZVAJANJE POUČEVANJA NA DALJAVO ZA UČENCE 1.-5. RAZREDA
IZVAJALEC AKTIVNOST ROK
RAZREDNIK in UČITELJ TJA ter ŠPO

Dnevno pripravi navodila za izvajanje pouka na daljavo po predmetih.

Navodila so kratka, jasna in jedrnata. Navodila (po želji tudi v priponki delovne liste) pošlje staršem preko elektronske pošte.

Če je gradivo dostopno na spletni učilnici to v elektronski pošti navede. Je dosegljiv preko elektronske pošte za starše (učence) med 8. in 14. uro.

dnevno v skladu z urnikom
UČITELJ v OPB Dnevno pripravlja predloge za kvalitetno in kreativno preživljanje časa (družabne igre, umetniške in gibalne dejavnosti,…), ki jih objavijo na spletni strani (https://www.os-kosana.si/podaljsano-bivanje-na-daljavo/ ) in je dosegljiv za starše (učence) preko elektronske pošte med 8. in 14. uro. tekoči šolski dan
STARŠI O načrtovanem pouku na domu za naslednji dan se dnevno informirajo na svojih elektronskih naslovih in na spletni strani. Sproti preverjajo realizacijo pouka na daljavo in so odgovorni za delo otroka. tekoči šolski dan
UČENCI Učijo se v skladu z navodili razrednika (učitelja) in upoštevajo roke za oddajo rešenega, če bo razrednik (učitelj) to zahteval. Pri pouku uporabljajo dodatna gradiva, delovni zvezek, učbenik. Učenci zbirajo dodatna gradiva v mapi. tekoči šolski dan

 

NAVODILA ZA IZVAJANJE POUČEVANJA NA DALJAVO ZA UČENCE 6.-9. RAZREDA
IZVAJALEC AKTIVNOST ROK
UČITELJ Dnevno pripravi navodila za izvajanje pouka na daljavo za svoj predmet. Navodila so kratka, jasna in jedrnata. Navodila (po želji tudi v priponki delovne liste) pošlje staršem oz. učencem (če imajo elektronski naslov) preko elektronske pošte. Če je gradivo dostopno na spletni učilnici to v elektronski pošti navede. Je dosegljiv preko elektronske pošte za učence (starše) med 8. in 14. uro. dnevno v skladu z urnikom
UČITELJ DSP Dnevno pripravi predloge, kako lahko starši pomagajo otrokom pri obravnavanju učne snovi samostojno doma in to pošlje staršem ali učencem preko elektronske pošte ter je dosegljiv za učence (starše) med 8:00 in 14:00 uro. tekoči šolski dan
KNJIŽNIČARKA IN SVETOVALNA DELAVKA

Dnevno pripravi predloge po lastni strokovni presoji ter jih objavi na spletni strani šole in je dosegljiv za učence (starše) med 8. in 14. uro.

Knjižnica na daljavo (https://www.os-kosana.si/knjiznica-na-daljavo/)

Svetovalna služba na daljavo (https://www.os-kosana.si/svetovalna-sluzba-na-daljavo/)

tekoči šolski dan
STARŠI O načrtovanem pouku na domu za naslednji dan se dnevno informirajo na svojih elektronskih naslovih. Sproti preverjajo realizacijo pouka na daljavo in so odgovorni za delo otroka. tekoči šolski dan
UČENCI Učijo se v skladu z navodili učitelja in upoštevajo roke za oddajo rešenega, če bo učitelj to zahteval. Pri pouku uporabljajo dodatna gradiva, delovni zvezek, učbenik. Učenci zbirajo dodatna gradiva v mapi. tekoči šolski dan

 

Zavedamo se, da delo doma zahteva večjo stopnjo discipline kot delo v šoli, prepričani pa smo, da bomo lahko s skupnimi močmi učencem v teh izrednih okoliščinah omogočili kar najbolj redno šolsko delo in tako ohranili nekaj  stika z vsakdanjim življenjem, ki smo ga bili vajeni pred razglasitvijo epidemije in v katerega upamo, da se bomo čim prej vrnili.

ravnateljica Neva Brce

potek pouka na daljavo.pdf

(Skupno 332 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 

Več prispevkov iz Novice - šola

 
 

Deli