Medobčinski otroški parlament

V četrtek, 15.2.2019 se je pet učencev OŠ Košana sodelovalno na medobčinskem otroškem parlamentu na OŠ Miroslava Vilharja Postojna. Predstavniki petih šol (OŠ Košana, OŠ Pivka, OŠ Prestranek in obeh OŠ v Postojni) ter njihovi mentorji in častni gost župan Občine Postojna g. Igor Marentič smo najprej odpeli Zdravljico nato pa začeli s predstavitvami. Tema otroškega parlamenta je bila enaka kot lansko šolsko leto in sicer Šolstvo in šolski sistem. Učenci posameznih šol so ostalim povedali, pokazali in pojasnili, katere izboljšave so v svojo šolo že vpeljali ter katere predloge še imajo za v prihodnje. Po malici so debatirali o slabih straneh našega šolskega sistema ter idejah o tem, kako bi jih odpravili. Po več kot urnem pogovoru so prišli do naslednjih sklepov:

  • Težo torb bi lahko zmanjšali z uporabo akt, v katere bi ustavljali liste, z uporabo delovnih učbenikov namesto delovnega zvezka in učbenika ter tako, da bi imela šola nekaj učbenikov (po enega na klop) v razredih, saj tako učencem ne bi bilo potrebno nositi učbenikov s seboj, ampak bi se iz njih učili doma.
  • Želeli bi si več praktičnega dela in manj teorije. Namesto, da se pri gospodinjstvu učijo o likanju, bi raje dejansko likali.
  • Želeli bi si vsaj nekoliko razbremenjen učni načrt, da bi lahko bolje osvojili snov, saj bi je bilo manj.
  • Pouk naj bi bil prilagojen vsem učnim stilom. Na primer pri kemiji bi lahko poslušali razlago (slušni tip), prepisovali tabelno sliko (vidni stil) in izvajali eksperimente (kinestetični stil). Na splošno bi bilo potrebno pouk prilagoditi tudi učencem, pri katerih prevladuje kinestetični stil učenja.
  • Želeli bi si več razrednih ur ali dni dejavnosti, ki bi bili posvečeni urjenju komunikacijskih spretnosti in vzgajanju k strpnosti (delavnice, socialne igre, igre vlog), saj ugotavljajo, da imajo tu težave.
  • Želeli bi si večjo objektivnost pri ocenjevanju. Učitelji bi lahko to dosegli tako, da bi pripravili liste z vprašanji za ustno ocenjevanje, ki bi jih učenci nato žrebali, tako bi imeli vsi enake možnosti za posamezna vprašanja in ne bi dobili eni lažjih in drugi težjih, glede na to, kakšen odnos ima učitelj do posameznega učenca.

Srečanje so predstavniki šol zaključili z glasovanjem. Z večino glasov so zmagali predstavniki OŠ Košana, ki se bodo tako pridružili gostujoči šoli na regijskem parlamentu. Čestitke našim učencem, ki so se res potrudili in popolnoma samostojno pripravili najbolj prepričljivo predstavitev.

Mentorica otroškega parlamenta, Lina Faletič

(Skupno 170 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 

Deli